Ветеринарен лазерен хематологичен анализатор Mindray BC-5000 Vet

Напълно автоматичен хематологичен анализатор

 • Принципи: Течна цитометрия, три-ъглово лазерно разпръскване, метод за химично оцветяване и независим канал за базофилите
 • 13 типа животни (Куче, котка, кон, плъх, маймуна, пор, заек, прасе, крава, лама, коза и овца.)
 • 23 параметъра: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT
 • 3 хистограми за WBC, RBC и PLT
 • 3 скатерграми за WBC
 • Изключително малък обем проба – 15 µl
 • 60 проби/час, бързо повторение на анализ при необходимост
 • Възможност за въвеждане на информация за име на животното, собственик, възраст, пол и т.н.
 • Съхранява 40 000 резултата
 • Работна температура: 10 – 30° C
 • Размери: 32.5 см (Ш) x 41 см (Д) x 43.5 (В)