Ветеринарен биохимичен анализатор MN Chip Pointcare V3

Pointcare V3 е  едновременно биохимичен и електролитен ветеринарен анализатор. Компактен и издръжлив, апаратът може да се използва по всяко време и навсякъде, дори на батерия. Интуитивният интерфейс го прави изключително лесен за работа и е избор на повече от 10000 ветеринарни клиники. Осигурява точни лабораторни резултати за кратко време – 8 до 12 минути, което го прави идеален както за ветеринарни клиники, така и използване навън в полеви условия.

Предимства

Надеждни лабораторно точни резултати
Pointcare V3 осигурява бързи и надеждни резултати, позволявайки навременна и адекватна оценка на състоянието на пациента

Мулти-тест панел за еднократна употреба, включващ биохимия, електролити и други
Менюто с тестове за 34 параметъра, включително биохимия, електролити и други, е най-широкият от всеки point-of-care анализатор. С усилията на екипът за научноизследователска дейност, ориентиран към потребителите, параметрите ще продължат да се разнообразяват.

Изключително рентабилен
Най-достъпните панели с реактиви в индустрията.

Контрол на качеството в реално време

Pointcare V3 притежава високоефективна интегрирана система за контрол на качеството (RQC), която непрекъснато следи функцията на диска и качеството на реагентите, за да осигури оптимално изпълнение на теста. RQC е основен момент във всяко едно изследване на кръвта.

Множество възможности за интеграция на данните

Административната платформа на MNCHIP е съобразена с болничните и лабораторни информационни системи и предлага възможност за свързване на вече съществуващите информационни системи на ветеринарните клиники.

Три лесни стъпки за бързо и ефективно изпълнение


Малък апарат с голям капацитет
 (дори когато работи на батерия)
С размерите на огледално-рефлексен фотоапарат, Pointcare V3 e идеален зa места с ограничено пространство и за мобилна употреба.

Минимална поддръжка
Спестява време и разходи, включително за обучение на персонал. Използва ксенонови лампи като източник на светлина, чието теоретично работно време е десетилетия.

Health Checking Profile (HCP)
TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT ALP CK AMY GLU CHOL CRE BUN BUN/CRE* Ca P

Critical Care
ALT CRE BUN BUN/CRE* GLU K+ Na+ Na+/K+* Cl- tCO2

Electrolytes
K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca P Mg tCO2

Liver & Kidney
TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT AST GGT GLU CRE BUN BUN/CRE*

Liver
TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST GGT ALP TBIL DBIL IBIL* TBA

Kidney
ALB CRE BUN BUN/CRE* K+ Ca P tCO2

Preanesthetic
TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT ALP GLU CRE BUN BUN/CRE*

Preanesthetic +
TP ALT AST ALP CK LDH GLU CRE BUN BUN/CRE*

Pancreatitis
TP ALB GLO* ALB/GLO* AMY LPS GLU Ca

Diabetes
GLU FRU TG CHOL

Large Animal
TP ALB GLO* ALB/GLO* AST GGT ALP CK BUN Ca P Mg

Avian & Reptile
TP ALB GLO* ALB/GLO* AST CK GLU UA K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca P TBA

Review Triple
TP ALB TBIL ALT ALP CK AMY GLU CHOL CRE BUN Ca P

Ammonia
NH3