Mindray_BC6000_BIOMED

Автоматичен 5-diff хематологичен анализатор Mindray BC-6000

Mindray_BC5390_BIOMED

Автоматичен 5-diff хематологичен анализатор Mindray BC-5390

Mindray_BC5380_BIOMED

Автоматичен 5-diff хематологичен анализатор Mindray BC-5380

Mindray_BC5310_BIOMED

Автоматичен 5-diff хематологичен анализатор Mindray BC-5310

Mindray_BC5120_BIOMED

Автоматичен 5-diff хематологичен анализатор Mindray BC-5120

Mindray_BC30_BIOMED

Автоматичен 3-diff хематологичен анализатор Mindray BC-30

Mindray_BC10_BIOMED

Автоматичен 3-diff хематологичен анализатор Mindray BC-10

Mindray_BC3600_BIOMED

Автоматичен 3-diff хематологичен aнализатор Mindray BC-3600