Кръвно-газов и електролитен анализатор Stat Profile Prime®

Електролитен анализатор CARETIUM XI-921