Инфузионна/Спринцовкова помпа Mindray BeneFusion eSP/eVP/eDS Vet

Инфузионна/Спринцовкова помпа Mindray BeneFusion eSP/eVP/eDS Vet

Mindray_benefusion_VP3_BIOMED

Инфузионна помпа Mindray BeneFusion VP3 Vet

Mindray_benefusion_VP1_BIOMED

Инфузионна помпа Mindray BeneFusion VP1 Vet

Mindray_benefusion_SP3_BIOMED

Спринцовкова помпа Mindray BeneFusion SP3 Vet

Mindray_benefusion_SP1_BIOMED

Спринцовкова помпа Mindray BeneFusion SP1 Vet

Система за затопляне на инфузионни линии

Система за затопляне на инфузионни линии

Стойка за инфузия

Стойка за инфузия