kentamed_RF100_BIOMED

Ветеринарен биполярен електронож Kentamed RF100

kentamed1E_BIOMED

Ветеринарен биполярен електронож Kentamed 1E