glu_StatStripXpress2Glucose_Ketone_BIOMED

Устройство за измерване на глюкоза и кетони StatStrip Xpress 2 Glucose/Ketone

glu_StatStripXpressLactate_BIOMED

Устройство за измерване на лактат StatStrip Xpress Lactate

glu_TD-4268_BIOMED

Ветеринарен глюкомер TD-4268