Vet_bloodpressure_ESM303_BIOMED

Автоматичен ветеринарен апарат за измерване на кръвно налягане ESM303

Vet_bloodpressure_parksmed_BIOMED

Доплеров апарат за измерване на кръвно налягане Parksmed 811-B