Mindray WATO EX-65 Pro Vet

Ветеринарна анестезиологична машина Mindray WATO EX-65 Pro Vet

Mindray_WATO_EX35VET_BIOMED

Ветеринарна анестезиологична машина Mindray WATO EX-35Vet

Mindray_WATO_EX20VET_BIOMED

Ветеринарна анестезиологична машина Mindray WATO EX-20Vet

Ветеринарна анестезиологична машина Mindray Veta 3 / Veta 5

Ветеринарна анестезиологична машина Mindray Veta 3 / Veta 5