Ветеринарен автоматичен хематологичен анализатор Mindray BC-2800 VET

Ветеринарен лазерен хематологичен анализатор Mindray BC-5000 VET

Mindray-BC30VET_BIOMED

Ветеринарен автоматичен хематологичен анализатор Mindray BC-30 VET